Kontakt

ALVESTA SOK - Alvesta Skid- och Orienteringsklubb

E-postadress: info@alvestasok.com 
Hanaslövsgården: bokning@alvestasok.com
   
Hemsida: https://www.alvestasok.com/
Facebook: https://www.facebook.com/AlvestaSOK/ 
Instagram: https://www.instagram.com/alvestasok/  
   
Postadress: Alvesta SOK, c/o Bengt Andersson, Stomvägen 8, 34235 Alvesta
Fakturaadress: Alvesta SOK, c/o Per Tikkanen, Svedjevägen 10, 34235 Alvesta
   
Bankgiro: 164-4707
Swish nr: 123 071 4378, 123 662 6485 (servering)
Org nr:  829501-4313
   
Ordförande Bengt Andersson
Sekreterare Ulrika Bengtsson
Kassör Per Tikkanen
Ledamöter Åsa Westström, Daniel Römer
Suppleanter Magnus Nyrell
   
Orienteringsledare Stefan Bengtsson
Ungdomsledare Håkan Bengtsson, Stefan Bengtsson
Skidledare  Jonatan Lundquist
Konstsnöansvarig  Alexander Jönsson