Kontakt

ALVESTA SOK - Alvesta Skid- och Orienteringsklubb

E-postadress: info@alvestasok.com 
Hanaslövsgården: bokning@alvestasok.com
   
Hemsida: https://www.alvestasok.com/
Facebook: https://www.facebook.com/AlvestaSOK/ 
Instagram: https://www.instagram.com/alvestasok/  
   
Postadress: Alvesta SOK, c/o Bengt Andersson, Stomvägen 8, 34235 Alvesta
Fakturaadress: Alvesta SOK, c/o Stefan I Bengtsson, Forsdala Toragård 5, 342 90 Alvesta
   
Bankgiro: 164-4707
Swish nr: 123 071 4378, 123 662 6485 (servering)
Org nr:  829501-4313
   
Ordförande Bengt Andersson
Sekreterare Christine Kvennefeldt
Kassör Stefan I Bengtsson (Forsdala)
Ledamöter Per Tikkanen, Åsa Westström, Daniel Römer
Suppleanter Magnus Nyrell, Anders Thörnblad
   
Orienteringsledare Stefan Bengtsson (Lyckegård)
Ungdomsledare Håkan Bengtsson, Stefan Bengtsson (Lyckegård)
Skidledare  Jonatan Lundquist
Konstsnöansvarig  Per Tikkanen