Hanaslövsberget

Hanaslövsberget ligger 6 km nordost om Alvesta vid väg 25, skyltat med "Skidbacke". 

Information om sommar- och vinteraktiviteter för Hanaslöv hittar du på www.hanaslov.se samt Hanaslövs facebook.

Hanaslöv Ski resort

Skidbacken och Downhill sköts av Friluftsfrämjandet.

Konstsnöspår och längdåkningsspår sköts av Alvesta Skid- och Orienteringsklubb. 

Hanaslövsgården inrymmer klubblokaler för Alvesta SOK och Friluftsfrämjandet. Dessutom finns det värmestuga och serveringslokal som är öppna när skidbacken är i gång.

-

 -

Faktaruta:

Namnet” Hanaslövsberget” har tolkats som ” Hana-leks-berget” dvs.berget där tjädrarna, fjärhanarna, lekte. 

Här finns också "Pockers kätil" (Djävulens kittel) som är en håla i ett stort block. Hit gick man tigande och fastande 1 maj. Man tvättade sig i hålans vatten och offrade en slant. Då botades man från sjukdom; men trodde man inte på kuren, fick man de sjukdomar andra botats för.