Skidspår vid Hanaslöv

I Hanaslöv finns fyra sammanhängande slingor och ett vändspår. 

Startspåret, 600an, 950an, Stora och Lilla bergsslingan.

Startspåret snöbeläggs först och ansluter till slingorna från Spårcentralen vid parkeringen.

600an och 950an bildar tillsammans en rundslinga som en åtta som är på ca 1,6 km som beläggs med konstsnö. Använder man även startspåret blir slingan 2 km lång med konstsnö!

Till den lilla och stora bergsslingan krävs natursnö. När de är åkbara får man krävande varv på drygt 2,5 km med en stigning på 45m.

Vid natursnö finns också anslutningsspår till Spånenområdet med Spånens elljusspår. Då tillkommer ytterligare ca 7 km. 

Alla spår är belysta till 22:00.

Skidspåren spåras för klassisk stil och/eller skate beroende på aktuella snöförhållanden.

För att täcka våra kostnader för tillverkning och utkörning av konstsnö samt spårpreparering tar vi ut en spåravgift. 

Spårstatus uppdateras regelbundet på Skidspår.se: https://www.skidspar.se/kronoberg/alvesta/hanaslovsbergets-friluftsomrade  

 

Skidspår