Verksamhetsplan

Alvesta SOK verksamhet indelas typiskt i fyra perioder över rullande år. 

Varje period har fokus på orienterings- eller skidverksamhet och med huvuddelarna: 

  • Träning och tävling
  • Arrangemang och klubbaktiviteter 
  • Anläggning och stödjande verksamhet.

Vinterperioden: Fokus på skidverksamhet mellan slutet av oktober till slutet av mars.

Vårperioden:  Fokus på orienteringsverksamhet mellan slutet av mars till midsommar. Rullskidträning från början av maj.

Sommarperioden: Då gör vi uppehåll i klubbverksamheten, men deltar i många sommartävlingar mellan midsommar till mitten av augusti. Under denna period startar säsongen för rullskidtävlingar. 

Höstperioden: Fokus på orienteringsverksamhet mellan mitten av augusti till slutet av oktober.


För nedladdning /utskriftASOK Verksamhetsplan 2024.pdf.