Gallring i området för Naturpasset vid Mellansjön

  • 1 jul 2024

En av markägarna på Mellansjökartan kommer under mitten av v.27 påbörja ett gallringsarbete. Gallring kommer att ske inom det "gulmarkerade" området på kartan nedan. 4 st kontroller på årets Naturpass i Mellansjön finns i området, då vi i nuläget inte vet om/hur de 4 kontrollerna kommer att påverkas av gallringen så kommer de inte att räknas med vid summering av de inlämnade startkorten.